Tips voor het kiezen van een verwarming

ir paneel

Dit artikel gaat over het kiezen van een nieuwe verwarming voor je huis. Het maakt daarbij een belangrijk verschil of we praten over een nog te bouwen woning of een bestaande woning. We zullen hier naar beide gevallen kijken.

Bestaande woning

In een bestaande woning zal voor de verwarming doorgaans een centrale verwarming met gasketel worden gebruikt. Die zul je niet gauw ongebruikt laten. Omdat de gasprijs blijft stijgen, is een optie om de huidige ketel te vervangen door een exemplaar met een hoger rendement. De rest blijft dan hetzelfde. Je gasrekening gaat wat omlaag, maar je bent niet duurzaam bezig. Je kunt in plaats van een gas- een pelletketel nemen. Die is wat duurzamer. Als je kunt aansluiten op stadsverwarming, dan is dat een prima alternatief. Je kunt een warmtepomp installeren om die een deel van de verwarming te laten leveren. In alle tot nu toe genoemde gevallen gebruik je de CV bij de realisatie. Daar kan vloerverwarming deel van uitmaken. Maar je kunt het gasverbruik ook verminderen door naast de CV elektrische verwarming te gebruiken. Dat kan in de vorm van elektrische vloerverwarming en infraroodverwarming. Op die laatste optie komen we nog terug.

ir paneel

Nieuwe woning

Als een woning nog gebouwd gaat worden, dan kunnen alle opties op tafel liggen. Neem je een CV of niet? Als je een CV neemt, dan krijg je in grote lijnen de situatie zoals geschetst in de vorige paragraaf. Maar je hoeft dan geen gasketel te nemen. Dat kan ook de al genoemde palletketel zijn. Zonder CV, dus geen buizensysteem waar voor verwarming warm water doorheen stroomt, blijft alleen elektrische verwarming over. We noemden al de twee opties: elektrische vloerverwarming en infraroodverwarming.

Infraroodverwarming

Bij infraroodverwarming wordt gebruikgemaakt van infrarood (IR) straling, die vergelijkbaar is met zonnestraling. Er worden infrarood panelen voor gebruikt. Een IR paneel wordt aan een muur opgehangen of kan aan het plafond worden bevestigd. Een IR paneel verwarmt alleen als de straling ergens opvalt, dat kunnen voorwerpen zijn, maar ook mensen.